• Pro Cam Comms CPS Visual Security

Privacybeleid

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de website business.panasonic.eu die eigendom is van en onderhouden wordt door Panasonic Marketing Europe GmbH en haar groep van (dochter)bedrijven (gezamenlijk "het bedrijf" genaamd).

Privacybeleid op de website

Het bedrijf streeft ernaar de tevredenheid en het vertrouwen van onze klanten te verkrijgen door superieure producten en diensten te leveren, conform onze fundamentele bedrijfsfilosofie. Als onderdeel van onze inspanningen om dit doel te realiseren, hebben we het volgende beleid geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens die op de website van het bedrijf worden verzameld, te beschermen.

1. Er is bij elke organisatie binnen het bedrijf iemand aan gesteld die de persoonlijke gegevens moet beschermen, om ervoor te zorgen dat dergelijke gegevens op de juiste wijze worden beheerd.

2. In gevallen waarin u wordt gevraagd uw persoonlijke gegevens waaraan u kunt worden herkend, te verstrekken of te registreren, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, zal het bedrijf u op de hoogte stellen van het doel van het gebruik, alsmede met wie u contact kunt opnemen bij vragen over dit onderwerp. U wordt uitsluitend gevraagd uw persoonlijke gegevens ter verstrekken binnen het kader van de doelstelling.

3. Het bedrijf zal uitsluitend gebruik maken van persoonlijke gegevens voor zover dit passend is voor het doel van het gebruik waarmee u hebt ingestemd.

4. Het bedrijf zal uw persoonlijke gegevens niet verstrekken of openbaar maken aan derden, behalve indien u daarmee op voorhand akkoord bent gegaan, met dien verstande dat het bedrijf deze zo nodig kan verstrekken 1) om het werk uit te besteden of 2) om een andere rechtmatige reden.

5. Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, kunt u contact opnemen met de relevante contactpersoon die vermeld staat op de website waar u uw persoonlijke gegevens hebt verstrekt of geregistreerd. Het bedrijf zal zich inspannen om op de juiste wijze op uw verzoek te reageren.

6. Het bedrijf zal al het redelijke in het werk stellen om de veiligheid te handhaven en te verbeteren, om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens veilig worden beheerd.

7. Onder naleving van geldende wet- en regelgeving zal het bedrijf zich blijvend inspannen om de maatregelen ter bescherming van persoonlijke gegevens te verbeteren en op te waarderen.
o Met betrekking tot vragen over persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt of geregistreerd, moeten verzoeken om dergelijke gegevens in te zien, enzovoort, worden gericht aan de contactpersoon die vermeld staat op de specifieke website waar de gegevens zijn verstrekt.
o Vragen over het privacybeleid van het bedrijf kunt u richten aan psceuwebmasters@eu.panasonic.com
o Als u jonger bent dan 13 jaar, wordt u gevraagd toestemming te verkrijgen van een ouder of voogd voordat uw persoonlijke gegevens worden verstrekt.

Copyright © 2013 Panasonic Europe Ltd.
Alle rechten voorbehouden